Stöd till föreningar och sociala företag

 

Arbete är centralt i människors liv - förebilder

 

Personer med funktionsnedsättning ska ha arbete!

Funkibator vänder sig till aktörer som vill starta upp eller utveckla befintlig verksamhet som främjar arbete för personer med funktionsnedsättning. Vi vänder oss till icke vinstdrivande aktörer så som ideella och ekonomiska föreningar samt andra informella organiseringar, nätverk och eldsjälar. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap erbjuds nu, aktörer över hela Sverige, olika erbjudanden och möjligheter.
 

Funkibators nationella erbjudanden

 

 

En spelplan fylld av begrepp

För att lyckas så är kunskap avgörande. Om man vill främja så att personer med funktionsnedsättning kommer i arbete så behöver man lära sig både planens spelare och de begrepp som används.

 

Lång erfarenhet och bred kunskap

Frågan om arbete för personer med funktionsnedsättning är mycket viktig. Funktionsnedsättning, försvårande omständigheter, isloering och utanförskap skapar ytterligare en svårighet ovanpå något som redan är svårt, att få arbete! Rätten till arbete borde vara självklar, men arbetsgivare behöver både utbildning och ofta en knuff i rätt riktning.

Funkibator har arbetat inom arbetsområdet i över 15 år och har under denna tid samlat på sig mycket erfarenhet och expertkunskap. Nu ska fler intressreade aktörer över Sverige främjas och stödjas, att både starta upp verksamhet eller vidareutveckla redan befintlig.

Exempel på vanliga kunskapsområden relaterade till arbete

  • Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, två offentliga kunder
  • Anpassning av arbetsplats och arbetsuppgifter
  • Ekonomiska stöd vid anställning
  • Ansvarsgränser mellan arbetsgivare, arbetstagare och myndighet
  • Arbetsträning, arbetsprövning, sysselsättning, arbetsutredning
  • Konflikter mellan olika offentliga aktörers regelverk
  • Aktivitetsersättning och sjukersättning, hur man tar sig därifrån
  • Tekniska hjälpmedel vid arbetsplatsanpassning
  • Ekonomisk konstruktion och möjliga affärsområden för arbetsmarknadsverksamhet
  • Samhällets olika aktörer där samverkan kan ske

 

Om Funkibator

Funkibator arbetar med en stor bredd och mycket nytänk. Funkibator är en förening inom funktionsnedsättningsrörelsen som arbetat med arbetsmarknadfrågor sedan början av 2000-talet. Funkibator förenar utveckling och innovation med funktionsnedsättning. Inom den stora verksamhetsbredden finns en egen arbetsförmedling, socialt företagande, försäljning av hjälpmedel, produktion av barnböcker och leksaker, alternativ skolgång och alternativ daglig verksamhet.

 

Kontakt

Om du blir intresserad av Arbete för alla eller något annat inom Funkibator så skickar du ett mail till info@funkibator.se.