Årsmöteshandlingar

Allmän ordlista vid årsmöten

>>> Årsmötesordlista

Årsmöte 2018

>>> Kallelse till årsmötet 2018
>>> Dagordning årsmöte 2018
>>> Verksamhetsberättelse 2017/2018
>>> Årsbokslut 2017
>>> Revisionsberättelse 2018
>>> Verksamhetsplan 2018/2019
>>> Ekonomisk budget 2018
>>> Valberedningens förslag på ny styrelse 2018/2019