Föräldragrupp

En grupp för dig som är vårdnadshavare till ett barn som på något sätt har det svårt. Gruppens syfte är att få träffa andra föräldrar i liknande situation och få samtala om det som känns angeläget hos oss som deltar. Dela därför gärna med dig av dina erfarenheter, tips och råd. Träffarna är lättsamma och informella och leds av personer som själva är föräldrar.

Varje person som är med tar upp det som den önskar prata om. Träffarna sker regelbundet.

Ledare för höstens träffar är Ylva Hagberg (onsdagar) samt Martin Widqvist (måndagar). Träffarna är 17:30-19:00. Plats: På nedervåningen, Infanterigatan 10, Växjö.

>>> Ladda ner informationsblad - Föräldragrupp

Datum för träffarna:
Vecka 3 måndag 16/1
Vecka 4 onsdag 25/1
Vecka 7 måndag 13/2
Vecka 8 onsdag 22/2
Vecka 11 måndag 13/3
Vecka 12 onsdag 22/3


Vecka 15 måndag 10/4
Vecka 16 onsdag 19/4
Vecka 19 måndag 8/5
Vecka 20 onsdag 17/5
Vecka 23 måndag 5/6
Vecka 24 onsdag 14/6

Kontaktuppgifter
Ylva Hagberg, ylva.hagberg@hotmail.com.
Martin Widqvist, bastajobbet@gmail.com.

Kräver medlemsskap i Funkibator.

Det uppstod en naturlig grupp av föräldrar till alla barn som är med på våra Minecraft aktiviteter och det fanns mycket att prata om.