LEDARSKAPSSTIPENDIUM I VÄXJÖ KOMMUN

2017-04-01

Ledarskapsstipendium Växjö kommun
Funkibator har nominerat Alice Letell till ett ledarskapsstipendium. Det här delas ut av Frimurarordern i samverkan med Växjö kommun. Den de väljer ut får 4 000 kr. Nu är nog konkurrensen hård, men vi tycker att Alice redan nu kan lyftas fram genom att vi publicerar Funkibators motivering :)
Alice Letell är i övre tonåren. Hon hörde av sig till Funkibator då vi började med våra fritidsaktiviteter och förmedlade att hon vill vara ledare och göra saker för personer som också har funktionsnedsättning. Sedan dess har Alice etablerat sig sakta men säkert in i Funkibator där hon från början var med som deltagare men där hon idag är ledare. Hon håller i en ungdomsgrupp, hjälper till med aktiviteter, håller på att utveckla ridning för personer med funktionsnedsättning och är engagerad inom husets djurverksamhet.
Alice är en person som tar stort ansvar och som är lyhörd och utvecklas genom råd och tips som hon får. Hon planerar saker i förväg och tar en aktiv roll i marknadsföringen. Hon har god hand om de barn och ungdomarna som kommer för att delta på Alice aktiviteter. Alice är troligen en av våra framtida ledare som vi idag vill satsa på. Med utgångspunkt från henne och ett par andra, så håller vi på att skapa ett ledarskapsprogram för unga personer där vi kan ta dem på en längre utvecklingsresa. Ett stipendium av det här slaget skulle lyfta Alice och skapa ett än större engagemang från hennes sida.
Funkibator har många ledare men vi har specifikt valt ut Alice för den här ansökan. Det med anledning att Alice specifikt arbetar med barn och ungdomar samt att hon själv är ung. Då hon började i vår verksamhet hade hon ett socialt nätverk som idag blivit större.