Programmering för barn

Vi erbjuder programmering för barn och ungdomar. Här handlar det inledningsvis inte om att skriva en massa komandon utan att leka fram lösningar enligt programmeringens principer. Mycket av programmering handlar om att ha ett visst tankesätt och sen är det dessa principer som återkommer i varje programspråk.

Elias är ledare och här har Märta kommit till en relativt avancerad nivå där hon skriver kod i text.
På träffarna har vi ledare och hjälpledare.

Inom den här aktiviteten så använder vi flera olika webbplattformar där exempelvis en heter Scratch. Där skapas ett konto som är personligt och sen kan man logga in även hemifrån och fortsätta mellan gångerna om man vill. Vi använder också många andra resurssidor där man genom spelmomentet löser olika programmeringsutmaningar. När man kommit till en lite mer avancerad nivå så handlar det om att börja skriva in de olika komnandona i text.

>>> Ladda ner informationsblad - Programmering för barn (pdf)

Vi använder oss ofta av en programmeringsplattform som heter Scratch. Besök på webben https://scratch.mit.edu.
Det handlar mycket om att leka och lära. Det kan man göra ihop med Kalle Anka ;)


Huvudledare är Elias Hvornum. Om du har specifika eller detaljerade frågor om aktiviteten eller till Elias som ledare skickar du till, elias.hvo.sip@gmail.com

Om du vill anmäla ditt barn till aktiviteten skickar du till drakbo@funkibator.se.

Kräver medlemsskap i Funkibator.