Teknikträffar (Tech Group)

Teknikträffar arrangeras med jämna mellanrum för personer i alla åldrar. Det här är på en sådan nivå att det passar ung som gammal. Teknikträffarna går under konceptnamnet Tech Group och man kan anmäla sig för att komma med på en intresslista så att man får information om när olika saker händer. Om du vill vara med på listan så anmäl dig på www.techgroup.se!

Joel som är med på teknikträff där vi lär oss rita i 3D.
Teknikträff där vi byggde med modelljärnvägar.
Teknikträff med lego, något som är tidlöst och för personer i alla åldrar.


I Tech Group erbjude vi aktiviteter av blandad karaktär där vi inte går in på djupet för mycket, utan vi vill hellre ge smakprov på många olika ämnen. Vi strävar också efter att göra dessa träffar så konkreta som möjligt att att man själv får arbeta med händerna, bygga saker, skruva, montera, konstuera.

Dmitry, forskare på Linneuniveristetet besökte oss för att berätta om astrifysik.
Teknikträff där vi besökte en bilbana. Det blev föräldrar mot barn ;)
Modellplan inhandlade, att användas på en teknikträff.
Inledningen på teknikträffen som handlade om att öppna upp och skruva med elektronik.


Så här långt har Tech Group exempelvis handlat om att bygga högtalare, astrofysik, skruva med elektronik, bygga med lego, montera ihop modelljärnvägar, köra bilbana, 3D/CAD, Nätverketsteknik steg 1och 2.

Vårt lager av mejslar. Behövs när man meckar med elektronik.
Davids legokreation! :)


Huvudledare är Lizett Hansson. Om du har specifika eller detaljerade frågor om aktiviteten så mailar du lizett.hansson@funkibator.se.

Om du vill anmäla en person till aktiviteten skickar du till drakbo@funkibator.se.

Kräver medlemsskap i Funkibator.

Framtidens teknik
Modelljärnväg
Legobygge
Öppna teknikprylar
Spelgrafik
Bilbana