Valpträff

Funkibator samarbetar med djurföreningen Tender Loving Caring och därför kan vi också erbjuda ett antal djurinriktade aktiviteter. Valpträff är ett exempel och det arrangeras då och då. Dit kan man komma med eller utan hund.

Valpträffar är för valpar (till små hundar) och äldre småhundar som går bra ihop med valpar. Vid det här tillfället får valparna leka och busa med varandra och på så sätt träna sig socialt. Man kan vara med och klappa på hundarna men man får inte mata dem med godis.

Valpträffen är för valpar till småhundar och äldre småhundar som går bra ihop med valpar. Det är tillåtet med lek och bus på valpars villkor och sätt.


Du kan läsa ännu mer om valpträffarna på Tender Loving Carings egna webbsida.

Aktiviteten kräver ingen anmälan utan det är bara att komma.

OBS! Kräver medlemsskap i Tender Loving Caring.