Bokproduktion, bilderböcker, metodböcker, företagsböcker