top of page
Aktiviteter_masteriet.png

Aktivitetskatalog
Mästeriet 2024

Aktiviteterna är kostnadsfria och alla är välkomna. Det här tack vara egna pengar inom föreningarna, samhällsstöd, finansiering via fonder, stiftelser och företagssponsorer, personer som betalt medlemsavgifter.

bottom of page