Årsmöteshandlingar

 
 

Årsmöte 2021

<<< Dagordning årsmöte 2021

<<< Verksamhetsberättelse 2020
<<< Verksamhetsberättelse 2020 i bilder
<<< Årsbokslut 2020
<<< Revisionsberättelse 2020
<<< Verksamhetsplan 2021/2022
<<< Ekonomisk budet 2021
<<< Valberedningens förslag till styrelse (publicerdes 210308)

<<< Årsmötetes kallelse och behöriga utlysande (skickade ut/publicerades 210201, påminnelse 210301)

<<< Funkibators stadgar 180326
<<< Funkibators värdegrund 190325

Maila info@funkibator.se om du vill ha inlogguppgifter till årsmöteshandlingarna där det behövs.