Cyberhjärta

Under våren 2018 kan du som jobbar inom rehab/hab, omsorg eller träning delta på Cyberhjärtas Minikonferens i Växjö - Tisdagen den 15/5 eller i Kristianstad - Måndagen den 28/5 -  LÄS mer om minikonferenserna >>

Satsningen Cyberhjärta handlar om att sammankoppla träning med ny teknik, ett projekt som drog igång på allvar i augusti 2016. I en treårig satsning ska Funkibator tillsammans med flera regionala och nationella organisationer hitta nya och innovativa rehabiliteringslösningar, genom att tillföra en extra dimension till dagens träning inom rehabilitering och habilitering. Denna dimension kan skapas med hjälp av datorspel, virtual reality, appar, augmented reality, dansmaskiner, musik, trolleri och sinnesupplevelser. Träning kan ske i bred bemärkelse där det exempelvis kan handla om balans, finmotorik, social och kognitiv träning, rytmik och koordination.

I TV-soffan inför inspelning av ett program om träning med ny teknik.
Expert på spelanpassningar, Håkan Larsson, som är logoped på Furuboda folkhögskola.

Det hela började med att ett antal teknikintresserade personer med funktionsnedsättning samtalade om de nya spelen där man behöver röra på sig fysiskt, något som snart kopplades samman till träning och rehab. Det talades om att det är roligare att träna om man är fler och om man kan knyta det till något man är intresserad av och tycker är roligt. Samtalet slutade med en visshet om att hela rehabiliterings-Sverige borde förnya sig och inspireras till att använda nya metoder.

För mer information om Cyberhjärta kontakta verksamhetens ledare, Jesper Petersson på jesper.petersson@funkibator.se.

Regional konferens för sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder.
Exempel på spelanpassningar där spel kan spelas oavsett rörelseförmåga.

Med som samverkanspartner i satsningen är Neuroförbunder, RBU, Studieförbundet Vuxenskolan, Furuboda folkhögskola, Lunds tekniska högskola, Certec. Projektet har till syfte att inspirera och sprida kunskap till rehabiliteringar och habiltieringar och andra yrkesverksamma inom funktionsnedsättning över hela landet.

Arvsfonden
Finansiär till satsningen Cyberhjärta är Allmänna arvsfonden. Arvsfonden är en unik fond för Sverige som bidrar med ekonomiska medel till föreningar och ekonomiska föreningar som har innovativa idéer där en etablering och fortlevnad kan ske i efterhand. Arvsfonden har tre huvudmålgrupper som består av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

>>> Läs mer om Arvsfonden