Distanskurs

Funkibator driver en distanskurs i samarbete med Grimlövs folkhögskola. Den heter "Funktionsnedsättning i det nutida samhället". Den pågår en termin på halvfart och är CSN-berättigad. Ansökan till kursen sker via Grimlövs folkhögskola.

Distanskursen genomfördes för första gången 2009 och har sedan dess fått fler och fler ansökningar där de under de senaste åren deltagit 20-30 studerande. Kursen riktar sig till förtroendevalda i föreningar, yrkesverksamma som arbetar med funktionsnedsättning samt personer med funktionsnedsättning.

Kursen behandlar nutids- och framtidsfrågor inom funktionsnedsättningsområdet. Gruppen får studera ämnen som tillgänglighet, arbetsmarknad, förebilder, produkter, de senaste politiska besluten och olika planer. Kursen ger en bra omväldskunskap kring det allra senaste och det som är på väg att komma.

Pia Hammargren är huvudansvarig kursledare och som deltagare använder man datorn, Internet, mail, Google och Facebook.

Gå till Grimslövs folkhögskolas kurswebbsida.

Deltagare i distanskursen sitter i en lokal i IOGT-NTO huset vid vattenorget i Växjö och lyssnar på föreläsningar En fysisk träff i Växjö ingår under terminens studerande.
En bild på Jonas Karlsson som genomför en magisk show för deltagarna i distanskursen. De sitter i en lokal i IOGT-NTO huset vid vattentorget i Växjö Jonas Karlsson genomför en magisk show med inblandad information om funktionsnedsättning.

Kursteman

Terminologi och begreppsförklaring
Omvärldsbevakning
Framtiden, trender och nyheter
Inspiration, förebilder och goda exempel
Att bedriva idé- och utvecklingsarbete
Resurser runt om i samhället
Nya organisationsformer, arbetssätt och metoder
Informationshantering
Samhällets strukturer och organisering
Företagande och entreprenörskap
Finansiärer och bidragsgivare
Tillgänglighet i vardagen
Lagar, regler och rättigheter
Ny teknik, nya sätt att kommunicera

En man med blå jeans och grön jacka har lyft sin rullstol och håller den bakom sig. Han står bland stenar och kala träd. En man bär sin rullstol i skogsmiljö