Fritidshjälpmedel

Här presenterar vi Funkibators upplägg och katalog över fritidshjälpmedel. Dessa antingen hyrs eller lånas ut beroende på vad det är. Verksamheten kring fritidshjälpmedel är något som Funkibator föreningen står bakom och Funkibatorbutiken hjälper till med att sprida information, administrera och sköta transporterna. Ungefär hälften av sortimentet är från en donation från Region Kronobergs hjälpmedelscentral.

Särskild e-postadress avseende bokning av fritidshjälpmedel: fritidshjalpmedel@funkibator.se. Frågor kan besvaras av Funkibatorsbutikens personal på telefon 0470-223 42.

>>> Ladda ner informationsbroschyr (2,6 Mb)
>>> Ladda ner katalog (1,2 Mb)

Exempel på kataloginnehåll

Funkibators katalog över fritidshjälpmedel innehåller både sådant som kan lånas kostnadsfritt och sådant som kan hyras. Fler produkter läggs löpande till i katalogen.

>>> Ladda ner katalog (1,2 Mb)

Bild - framsidan av katalogen
Bild - innehållsförteckningen i katalogen