Hisshjälpen

Vi behöver din hjälp! Vi har nu för avsikt, att så snart som möjligt, installera en hiss i huset. Den kommer byggas utanpåliggande på husets kortsida. Samtidigt flyttar vi också vår entré så att den är på samma plats som hissen. Vidare ska vi också bygga en tillgänglig toalett på övervåningen samt en ramplösning så att även personer med rullstol självständigt kan komma in till vår djurverksamhet. Den här tillbyggnationen görs på sådant sätt att den passar väl ihop med en än större tillbyggnad av ett helt nytt hus.

Vill du bli en av många privata inlånare till det här utvecklingsprojektet? Banken kommer låna ut cirka 70% av investeringen men den resterande delen behöver vi hjälp med. För att göra det här möjligt söker vi nu 30-talet personer som vill gå in med en eller flera andelar om 10 000 kr. Vi uppskattar att vi skulle behöva låna in totalt 900 000 kr för hela projektet.

En rullstol kommer inte ens in på övervåningens toalett och än mindre får plats där inne.
Rampen in till djurverksamheten har både för brant lutning och dessutom är den för lång. Golvet ska gjutas igen, planas och sen ska vi sätta dit en annan ramp på utsidan av dörren.

Bakgrund

Funkibator med systerföreningar hade haft en dröm om det egna huset i sex års tid. Efter idogt letande och besök vid många visningar, så hittade vi, i augusti 2014, tillslut huset som kändes klockrent! Den 11 juni 2015 köpte vi fastigheten Aslög1, Infanterigatan 10, Växjö. Köpet blev möjligt tack vare eget kapital om 1 Mkr, privat inlåning om cirka 3 Mkr samt lån från banken med 4 Mkr.

Med pappret påskrivet så sänkte vi direkt våra egna hyreskostnader med cirka 300 000 kr/år. Vi kunde också utveckla all vår verksamhet något enormt och den utvecklingen pågår även just nu! Vill du få en ögonblicksbild av vad som händer för tillfället så kika in på www.funkibator.se/sommarnytt.html.

Nu efter husköpet då vi rättat till det mest nödvändiga, så står vi inför en spännande vidareutveckling. Nästa steg är att ordna till allt med tillgängligheten. Hiss, toaletter och ramper ska fixas till! Vi ska också göra dessa lösningar förberedda för steget som kommer därefter, vilket är att bygga ytterligare ett lika stort hus jämte den befintliga fastigheten. Det här ställer sig även banken sig mycket positiva till. Där kommer de troligen låna ut upp till 70% av en total investering om cirka 20 Mkr.

Sätt dig i rullstolen och försök ta dig över den här lilla "tröskeln". Här kan personer varken komma in eller ut :(
Hallå, där nere! Vill du komma upp?

Vad som händer just nu

Just nu har vi flera bygglovsansökningar i process med Växjö kommun. Vi väntar på att få alla ändringar godkända i den befintliga fastigheten. Vi har ju dels ändrat klassificering från Industri till kontor, och vi har även satt upp nya väggar. Alla sådana ändringar ska anmälas och det är i process. Vi håller också på med att upprätta en branddokumentation med tillhörande installation av säkerhetsutrustning.

Det som kommer därefter blir ytterligare ansökningar avseende tillbyggnationer för hiss, entré, toalett och ramper. Till den gör vi just nu olika typer av ritningar samt tekniska specifikationer.

Parallellt med det här har vi haft möte med banken som ställer sig mycket positiv till vår verksamhet och vidareutvecklingen av fastigheten. De förstår oss och vår verksamhet bättre och bättre, vilket alltid brukar vara lite trixigt i början. Vi har även börjat fråga personer, exempelvis dig, om intresse för att hjälpa till med privat inlåning.

Hur fungerar privat inlåning?

Vi har ett bra upplägg där inlånare kan gå in med medel till oss och där vi upprättar ett juridiskt avtal. Vi ger dig 3% ränta (det är också frivilligt att begära mindre eller inget om så önskas). Hela upplägget har väldigt låg risk, dels för att vi arbetar med många personer där varje person går in med lite var. Sen så har vi alltid en buffert så att vi snabbt kan återbetala medel till de som vill ha dem tillbaka. Uppsägningstiden och återbetalningstiden är väldigt kort, så att du kan få tillbaka dina medel när du önskar. Och egentligen så har vi mycket pengar själva, men dock inte på kontot i form av pengar, utan de är investerade i fastigheten som vår egen insättning i husköpet.

Vill du hjälpa till med det här projektet och bli en privat inlånare?

Den här lilla branten skulle till och med vara en utmaning för Aron Andersson! Han är elitäventyrare och har bestigit Kebnekaise med rullstol. Men men, den här branten ska bort och ersättas av en hiss med en entré!
Vi har ett pågående upplägg vi kallar "Bygghjälpen". Det här handlar om att bygga en helt ny fastighet på vår tomt. "Hisshjälpen" är en mindre del av den stora satsningen. En kommande hiss kommer försörja både den befintliga och den nya fastigheten.