Funkibator i media

Funkibator arbetar mycket med information och kommunikation. Vi ser till att hålla politiker och andra beslutsfattare informerade om vad vi gör. Vi skickar nyheter till media. Vi finns på många sociala medieplattformar. Vi gör olika sorters film- och ljudproduktioner. Nedan finner du ett axplock av de senaste regionala tidningsartiklarna.

Debattartikel som Stefan Johansson tillsammans med Funkibators styrelse skrev om hur funktionsnedättningsrörelsen bör gå tillväga härnäst Debattartikel som Stefan Johansson tillsammans med Funkibators styrelse skrev om hur funktionsnedättningsrörelsen bör gå tillväga härnäst
Tidningsartikel om hur Funkibator är steget mot ett jobb Tidningsartikel om hur Funkibator är steget mot ett jobb
Tidningsartikel om tillgängliga badplatser för alla i Växjö Tidningsartikel om tillgängliga badplatser för alla i Växjö
Tidningsartikel om hur Funkibator planerar att resa till Thailand Tidningsartikel om hur Funkibator planerar att resa till Thailand
Tidningsartikel om hur Nätverket SIP's dröm om aktivitetshus blir möjligt tack vare crowdlending Tidningsartikel om hur Nätverket SIP's dröm om aktivitetshus blir möjligt tack vare crowdlending
Tidningsartikel om att aktivitetshuset blir sant Tidningsartikel om att aktivitetshuset blir sant
Tidningsartikel om mötesplatser för funktionsnedsatta personer Tidningsartikel om mötesplatser för funktionsnedsatta personer
TIdningsartikel om hur ett aktivitetshus är av intresse för alla människor TIdningsartikel om hur ett aktivitetshus är av intresse för alla människor
Debattartikel skriven av Sandra Tigerlind om hur SIP bryter normer på arbetsmarknaden och i samhället Debattartikel skriven av Sandra Tigerlind om hur SIP bryter normer på arbetsmarknaden och i samhället