Funkibator mediabyrå

Funkibator mediabyrå hjälper dig, din förening eller ditt företag med en bredd av olika mediaproduktioner. Vid allmänna förfrågningar, priser, offerter så kontaktar du info@funkibator.se. Vid specifika och tekniska frågor rörande design och tryck så kontaktar du lars.fransen@funkibator.se.

Unikt för Funkibator mediabyrå, driver verksamheten som ett socialt företag. Det innebär att vi varken är vinstjagande eller har några privata ägare. Istället har vi den ideella föreningen som vår juridiska grundorganisation. Det betyder att alla intäkter helt stannar inom föreningsrörelsen där vi för dessa medel kan ta många olika spännande och nyttiga samhällsinitiativ.