Nationell spridning

Funkibator har under några år bedrivit en successiv satsning för att etablera organisationen nationellt. Det här kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete. Framöver kommer en organisation bildas med ett nationellt riksförbund och till det anslutna regionala och lokala föreningar.

Funkibator har över 200 betalande medlemmar vilket är ett minimikrav från Socialstyrelsen för att ge stöd till denna typ av organiseringar. Merparten av medlemmarna har funktionsnedsättning och det finns en nationell geografisk spridning.

Funkibator är lite av en udda fågel inom föreningssfären. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt "samtidigt" och på sikt är kommer det att starta ett än mer aktivit arbete på det nationella planer. Dock behöver det gå hand i hand med ekonomiskt stöd som möjliggör ett första nationellt rikskansli.

Grupper av personer som finns över Sverige som är intresserade att organisera sig inom ramen för utvecklingsfrågor inom funktionsnedsättning är välkomna att höra av sig till Funkibator där det kan erbjudas stöd, plattform, kunskap och resurser.

Funkibator arbetar nationellt på många olika sätt:
- Samarbeten med andra nationella orgnisationer.
- Stöd till och verksamhet för medlemmar över hela Sverige.
- Arbetsgrupper för medlemmar oberoende av geografisk plats.
- Arbete med internationella frågor, resor, utbyten EU och övriga världen.
- Deltagande på och ibland arrangerande av nationella konferenser.
- Nationell informationsspridning via film, radio, tidning, nyhetsbrev.
- Kontakt och informationskampanjer gentemot riksdagspolitiker och andra nationella beslutsfattare.
- Pressinformationer, debattartiklar, insändare till nationell media.
- Nationell alternativ arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning.
- Nationell distanskurs inriktad på funktionsnedsättning.

En bild på Socialstyrelsens logotype som sitter på en röd tegelvägg Funkibator söker stöd från Socialstyrelsen för en nationell organisering.