Om Funkibator

Fröet till Funkibator började spira 2008 och 2011 bildades den juridiska ideella föreningen som ett resultat av ett treårigt Arvsfondsprojekt. Utvecklingen sker nu i snabb takt inom många olika befintliga och nya verksamhetsområden.

Namnet Funkibator är ett påhittat namn som kommer från orden funktionsnedsättning och inkubator (växthus). Vi vill skapa en så gynnsam miljö för oss personer med funktionsnedsättning som möjligt.

Funkibator har en viss inriktning mot rörelsenedsättning, synnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser samt många olika sorters dolda nedsättningar. Vår medelålder är också lite längre då vi arbetar mest med barn, ungdomar och unga vuxna. Vi är väldigt digitala och gillar att göra saker konkret! Dock så drar vi inga gränser vilka diagnoser, vilka åldrar, var man bor, vem man är. Vi välkomnar helt enkelt alla som vill hänga med och ha kul!

Vi driver många utvecklingsfrågor. Vi tar många nya initiativ. Vi utvecklar idéer, metoder, verksamhetsområden. Funkibator är definitivt en produkt av det nya samhället där teknik, Internet, information och kommunikation är mycket viktiga delar. Dagens ”nya” samhälle är vår naturliga arbetsmiljö och här trivs vi!

I Funkibator lyssnar vi på och släpper fram personer. Vi vill att tankar, idéer och engagemang ska komma underifrån. Här ska var och en kunna sätta sin prägel, påverka och göra just det som den tycker är kul och givande!

Välkommen med och förändra världen!

Varför vi har en drake som logga? Tja, för att den är fin!