Prickens kompisar

Prickens kompisar är både ett barnboksprojekt såväl som ett arbetsmarknadsprojekt. Projektet har två mål där det ena är att producera tio nya barnböcker som handlar om olika situationer med funktionsnedsättning. Det finns idag ett skralt utbud av denna typ av böcker här här behövs förstärkning. Det andra målet är att utveckla en arbetsmodell där personer arbetar med att producera saker tillsammans, ovasett var i landet man bor och oavsett vilken situaiton av funktionsnedsättning men befinner sig i. Genom Prickens kompisar ska produktionsteam sättas samman av informatörer, utvecklare, designers, ekonomer där dessa tillsammans får en produkt att växa fram.


Inom ramen för projektet så står produktionen av tio barnböcker i fokus men projektets långsikta mål är att produktionsteam kan sättas samman oavsett vad det än är som ska produceras. Det är tänkbart att det i framtiden även kommer att arbetas med mediaproduktioner, kläder, leksaker, trycksaker, webbsidor och annat.

För mer informationen om Prickens kompisar kontakta verksamhetens ledare, Pia Hammargren på pia.hammargren@funkibator.se.

Arvsfonden
Finansiär till Prickens kompisar är Allmänna arvsfonden. Arvsfonden är en unik fond för Sverige som bidrar med ekonomiska medel till föreningar och ekonomiska föreningar som har innovativa idéer där en etablering och fortlevnad kan ske i efterhand. Arvsfonden har tre huvudmålgrupper som består av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

>>> Läs mer om Arvsfonden