Samverkansråd

Funkibator sitter med ledarmöten i Växjö kommuns två samverkansråd som de har ihop med funktionsnedsättningsrörelsen. Det ena är knutet till kommunstyrelsen och det andra till Arbete och välfärd, Omsorgsförvaltningen och Överförmyndarnämnden.

På Funkibators initiativ så har vi producerat filmer efter varje möte som vi kallar Eftersnack. Se några avsnitt här:

Eftersnack från möte den 17 oktober 2016

Eftersnack från möte den 8 november 2016


Eftersnack från möte den 12 december 2016