Sommarlov för alla

Funkibator erbjuder sommarlovsaktiviteter under sommaren 2016 för barn och ungdomar 8-15 år. Satsningen genomförs för första gången. Aktiviteterna är lättsamma, konkreta, tillgängliga och i workshopsform.


Aktiviteterna pågår under juni och juli, totalt 30 stycken, dagligen 13:00 - 14:00, med 10 deltagarplatser per gång. Aktiviteterna blir i varierad karaktär med exempelområden som nedan:

Djuraktiviteter, datorspelsaktiviteter, kulturaktiviteter, teknikworkshops, naturaktiviteter, film- och musikaktiviteter, fysisk aktivitet, mat och social träning.

Mer information om den här satsningen kan du få från Stefan Johansson.


Sommarlov för alla möjliggörs genom stöd från offentliga myndigheter och olika näringslivsaktörer.