Större satsningar

Funkibators större satsningar har ofta utvecklats under många års tid där de till slut hittat sina former och självständiga ekonomier. Samtidigt som det finns ett antal helt etablerade områden så har vi alltid flera nya satsningar på gång.

De stora områdena som finns just nu är utveckling av en fastighet som förvärvats, arbetsmarknadsverksamhet, en hjälpmedelsbutik och en nationell etablering av Funkibator.

Nya områden som är framväxande är en smådjursfarm, film- och ljudredaktion, grön rehab, ledsagning med mera. Det finns också alltid flera projektansökningar i process där de antingen är inskickade till någon finansiär eller där de håller på att idéutvecklas.

Nya idéer, områden, satsningar utgår i princip alltid från att personer med funktionsnedsättning själva ser en brist och kommer fram till att de vill göra något åt det.

KREATIVITETSHUS