top of page

Idéskiss till CP Sveriges kampanjprofil

"Fördomsfri"

Syftet med kampanjen "Fördomsfri" är att skapa en en arena där föreningen CP Sverige kan utvecklas både i antal medlemmar, men också får större gehör och kraft bakom egna intressefrågor, likväl som att lyfta de större frågorna om allas lika värde, allas lika rättighet att synas, höras och ges möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv.

bottom of page