top of page

Samarbeten

Funkibator har en stor verksamhetsbredd och vi arbetar med allt från lokalt och regionalt till nationellt och internationellt. Vi arbetar med små, mellanstora och stora satsningar. Vi har medlemmar över hela Sverige. Vidare rör vi oss inom samhällets alla tre sektorer; näringsliv, offentlig och social/ideell. Vi samverkar, främjar andra, samarbetar, samproducerar. Allt det här gör att listan på olika typer av samarbetspartners kan bli väldigt lång så därför har vi valt att bara ta med generella organisationer/avdelningar.

- Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbund, Finsam
- Kommuners arbetsmarknadsenheter, socialförvaltningar, omsorgsförvaltningar, utbildningsförvaltningar, boendestödjare, gode män.
- Regioners/Landstings barn- och ungdomshabiliteringar, vuxenhabiliteringar, rehabiliteringsanläggningar.
- Näringsliv och andra organisationer som stödjer/sponsrar materiellt och ekonomiskt avseende djur, byggmaterial, grön rehab, IT/teknik, media.
- Många funktionsnedsättningsföreningar t ex Furuboda, RBU, Neuroförbundet.
- Många sociala affärsdrivande kooperativ t ex Atrium, Öppna kanalen.
- Vi samarbetar med Studieförbundet vuxenskolan.

bottom of page