top of page

Stöd Funkibator

Funkibator har kunnat utvecklas väldigt mycket mer än vanligt tack vara allt stöd och olika sorters resurser som medlemmar och andra personer och företag har gett tillbaka.

Funkibators filosofi är att det ska finnas någon sorts win-win mellan Funkibator och de som stödjer oss. Vi tror väl att tiden av ”passiv” sponsring är över. Vi vill istället bidra med olika verksamheter och då kan vi också få något tillbaka.

 

Både privatpersoner och företag kan stödja Funkibator. Vi tar exempelvis tacksamt emot kunskap, tid, ledsagningshjälp, kontaktnät, sponsringsmöjligheter, hjälp vid aktiviteter, ledarinsatser, material, ekonomiska medel, loppismaterial och annat säljbar.

7. STOD FUNKIBATOR 2(1).jpg
7. STOD FUNKIBATOR 3(1).jpg
7. STOD FUNKIBATOR 5(1).jpg

Bygghjälpen där vi tar emot privat inlåning.

Försäljning av Funkibatordrakar.

Medlem som hjälper till med ledsagning.

Det pågår också en särskild satsning just nu där personer/företag kan stödja en stor satsning för att utveckla hela vår fastighet. Här kan man låna in ekonomiska medel, där man får en ränta på insatt kapital. Genom det här upplägget kunde vi köpa fastigheten och det kommer även göra att vi längre fram kan bygga ut för att få ännu mer yta. Vi kallar det här för ”Crowd lending”, där det är många personer som lånar ut ekonomiska medel där summan blir ett större möjliggörande belopp. Läs mer

 

Du kan läsa mer om några personer som hjälp oss på betydande sätt på vår Tack-sida längst ner.

Så här kan du stödja Funkibator

Privat inlåning

Funkibator har en stor pågående fastighetsutveckling. Där handlar det om att skapa ett helt sverigeunikt tillgänglighetshus för personer med funktionsnedsättning. För att möjliggöra den här satsningen så kan privatpersoner låna ut ekonomiska medel där man får en ränta med 3% på insatt belopp. Insatta medel kan begäras tillbaka när som helst och upplägget är kortsiktigt. Möjligt belopp att låna ut är 25 000 kr och sen uppåt efter önskemål. Mer information skickas ut till den som är intresserad.

Privat donation

Funkibator använder privata donationer till aktiviteter och sociala träffpunkter för medlemmarna. Denna typ av donationer används inte till kostnader som hyra, löner, kontorsmaterial utan det är viktigt för oss att dessa medel ska komma den enskilda medlemmen till godo.

Förköp av medlemskap

Det finns personer som vill bli medlemmar men som inte har ekonomi att betala medlemsavgiften om 50 kr/år. Därför erbjuder vi till dessa personer ”sponsrade medlemskap”. Du som vill ge Funkibator ekonomiskt stöd kan genom det här upplägget förköpa medlemskap för de som inte har ekonomi. Det här öppnar dörrar och möjligheter för dessa personer.

Bli medlem

Ett väldigt bra stöd är att du själv blir medlem. Det kostar 50 kr/år och då får du löpande information om vad som händer i Funkibator. Du hjälper då också Funkibator i sin etablering mot att bli ett nationellt riksförbund. Där behövs det nämligen både många medlemmar samt att dessa finns över hela Sverige.

Bidra med din tid och kunskap

Du kan vara till stor hjälp genom att komma med och hjälpa till tidsmässigt och med sådant som du kan. Du kanske gillar att skriva och då kan du få göra artiklar i tidning, på blogg eller insändare till tidning. Kanske kan du illustrera, film eller radio. Kanske kan du ekonomi, juridik eller byggande. Kanske är du bra på odling, djur och natur. Kanske är du bra på att leda grupper. Vad det än är så meddela oss om du kan och vill hjälpa till för att utveckla föreningen på olika sätt. Även om du själv inte vet exakt med vad, så kan vi se det och komma med förslag.

7. STOD FUNKIBATOR 1(1).jpg
7. STOD FUNKIBATOR 4(1).jpg

Trädgårdhjälp, av medlem, kring vår fastighet.

Loppismaterial som skänks till oss.

Tack!

Här kommer ett särskilt tack till personer som på ett mycket betydande sätt gett stöd och hjälp till Funkibator.

Vi vill också tacka dessa personerna (som i dagsläget inte har en bild, men det kommer tids nog) som har hjälpt oss på ett eller annat sätt, genom att donera material eller hjälpt oss ideellt.


Martin Widqvist, förälder till barn i våra datorgrupper, donerat teknik, växter, fastighetsmaterial.
Anders Dahl, hjälp till så att teknik donerats från både privatperson och utbildningsorganisation.
Rodrigo Tirdentes, donerat ett Xbox360 med många spel.
Grazyna Dahl, donerat en fin systemkamera med objektiv och mjukvara.
Jacob Gustavsson, donerat 20-talet lastpallar och 100-talet pallkragar.

bottom of page