top of page

Ekonomi

Pengarna är den vanligaste resursen som gör att vi inte kan göra det vi skulle vilja. Ibland har vi lite mer pengar och ibland har vi lite mindre. Omfattningen av personal går upp och ner med tiden baserat på hur mycket pengar vi för tillfället har. Lyckligtvis så har vi många personer som sluter upp och bidrar med en ideell tidsresurs. Vi får också sponsring, material till verksamhet, loppissaker som vi kan sälja med mera.

Om man tittar på var det är för typ av pengar som kommer in till Funkibator så finns det några vanliga varianter. Här kommer några exempel.

 

 • Sociala affärsidéer som exempelvis hjälpmedel, tjänster kring djur, tjänster kring ekonomi, föreläsningar, kiosk.

 • Avtal med myndigheter där vi exempelvis gör enklare utredningar, arbetsträning, alternativ skolgång.

 • Utförande av LSS-verksamhet så som personlig assistans, ledsagning.

 • Ansökta medel (ofta mindre omfattning) från stiftelser, fonder och liknande.

 • Internationella projekt avseende ungdomsutbyten och volontärer.

 • Utförande av verksamhet på uppdrag exempelvis utbildningar, korttidsverksamhet, sommarjobb för unga.

 • Arbetsmarknadsverksamhet där vi erbjuder arbetsmarknadsplatser i flera olika syften.

 • EU-medel i form av ESF-projekt, Leader Linnéprojekt eller från Länsstyrelsen.

 • Banklån för specifika satsningar exempelvis fastighetsutveckling.

 • Privat inlåning där enskilda personer lånar ut medel för specifika satsningar.

 • Projektmedel som specifikt riktar sig till personer med funktionsnedsättning eller samhällsinnovationer.

 • Driftmedel från myndigheter så som kommun.

 • Stöd från studieförbund för genomförd verksamhet.

Finnansering(1).jpg
Ekonomi(1).jpg

Utdelning av beviljade medel från Skandia för livet. Vi fick medel till fritidsaktiviteter för NP ungdom.

Försäljning av hjälpmedel och tillhandahållande av ledsagning, två av Funkibators intäktskällor.

Det är en vanlig missuppfattning att Funkibator till största del får sin ekonomi från myndigheter i form av "passiva" bidrag. Men så är det inte utan det är just den totala och spretiga mängden av intäkter som gör att allt fungrar. Man kan väl säga att vi har 20 ägg i vår korg istället för att enbart förlita oss på någon enstaka intäkt.

Gentemot olika finansiärer vill vi också bidra tillbaka på olika sätt. Vi utför mycket hellre ett aktivit uppdrag eller utför en samhällstjänst och erhåller ekonomiska medel för det, än att vi passivt mottar ett rent bidrag passivt.

Den som vill studera Funkibators ekonomi mer i detalj kan ladda ner årsmötetenas ekonomiska redovisningar. Där sammanfattas ekonomin för ett enskilt kalenderår.

bottom of page