top of page

Har du ett manus?

Funkibator förlag ger ut en väldigt specifikt sorts böcker. Om du som författare vill få möjlighet att bli utgiven så behöver du hålla dig inom den ramen som finns. Förlagets böcker är bilderböcker för barn 3-6 år som har tema av någon sorts funktionsnedsättning eller relaterad försvarande livssituation. Temat kan återspeglas antingen i textberättelsen eller bildberättelsen eller både och. Textmängden är kort med 0-300 tecken inkl blanksteg per sida.

Om du har en annan bok som är för lång, har för mycket text, riktar sig till en annan åldersgrupp eller som har ett anant tema så får vi i så fall hänvisa dig till antingen våra 
förlagstjänster alternativt helhetsupplägget med att vi gör en hel bok från idé till tryckt produkt.

Både för oss och dig som författare som skickar manus till oss är begrepp som dessa självklara: Gestaltning, dramatisk kurva, konflikter, barnperspektivet, show and tell, lättläst.

Författare med manus skickar till 
manus@funkibator.se

Få tips kring manus
Funkibator förlag skapades ur ett samhällsprojekt med stöd från Allmänna arvsfonden. Det här pågick kring 2018 och då tog vi fram ett enkelt grundmaterial kring vad man kan tänka på när man gör ett manus. Idag ger vi inte denna typen av instruktioner till författare men mycket i det här materialet nedan är generellt och gällande. Om texten är för liten, så laddar du ner respektive bild.

Att arbeta med ett manus s1(1)_1239.jpg
Att arbeta med ett manus s2(1)_1239.jpg
Att arbeta med ett manus s3(1)_1239.jpg
bottom of page