top of page

Samhällsinitiativ

Funkibator förlag är ett så kallat socialt förlag. Det innebär att ekonomiskt överskott kan gå till och stanna i Funkibator förening. Genom det här så tar vi olika samhällsnyttiga initiativ. Vi försöker göra sådant som verkligen behövs och är efterfrågat och som samtidigt få eller ingen annan gör. Här presenterar vi några av våra förlagsrelaterade samhällsinitiativ.

 

Stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning från Ukraina

 

Initiativ till en nationell, regional och lokal orgnisering för att stödja personer med funktionsnedsättning från Ukraina. Arbete med transport, boende, hjälpmedel, anpassning, myndighetskontakter, socialt nätverk, aktiviteter.

UKR_SWE_ACT NOW_BANNER_1920.jpg.png
Moderniserad ny rullstolssymbol

 

Proffessionell produktion av Funkibator mediabyrå, med en ny moderniserad rullstolssymbol. Denna erbjuds kostnadsfritt att användas i samhället inom offentliga myndigheter och civilsamhället. Många myndigheter som kommuner och regioner har plockat upp den nya symbolen i sitt symbolprogram. Vid intresse tillhandahålls en länk där hela "symbolpaketet" kan laddas ner i formatet (png, jpg, eps, ai). Vid intresse skicka ett mail till info@funkibator.se.

Skarmavbild 2022-03-19 kl. 09.12.57_392.jpg.png
Skarmavbild 2022-03-19 kl. 09.13.19_730.jpg.png
Sveriges mest tillgängliga hundrastgård

Arbete med Sveriges mest tillgängliga hundrastgård, och med tillgängliga menar vi för personer med rörelsenedsättning som använder rullstol, rollator eller andra stödjande hjälpmedel. Här har Funkibator mycket aktivt bistått Växjö kommun med specialistkunskap kring tillgänglighet då hundrastgården anlades mars-juli 2021. Därefter ansvarar Funkibator för ett löpande arbete kring information, kommunikation, aktiviteter som hundträffar och promenader. Funkibator var en av två föreningar som utöver mycket nedlagd arbetstid, donerade en större ekonomisk summa.

Sveriges mest tillgängliga hundrastgård

Arbete med Sveriges mest tillgängliga hundrastgård, och med tillgängliga menar vi för personer med rörelsenedsättning som använder rullstol, rollator eller andra stödjande hjälpmedel. Här har Funkibator mycket aktivt bistått Växjö kommun med specialistkunskap kring tillgänglighet då hundrastgården anlades mars-juli 2021. Därefter ansvarar Funkibator för ett löpande arbete kring information, kommunikation, aktiviteter som hundträffar och promenader. Funkibator var en av två föreningar som utöver mycket nedlagd arbetstid, donerade en större ekonomisk summa.

IMG_0591(1)_1920.jpg
Nationellt utvecklingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Näringslivet har traineeprogram. Skolan har mentorsprogram. Elitidrottare har coacher. Motionärer har personliga tränare. Vad har vi i funktionsnedsättningsrörelsen? Inget! Det var utgångspunkten till varför vi startade ett nationellt utvecklingsprogram för personer med funktionsnedsättning. Här fångar vi upp unga och unga vuxna med funktionsnedsättning och erbjuder de resurser och det stöd de önskar för att de ska kunna förverkliga sina idéer, sig själva, sina aktiviteter, påverkanskampanjer och mycket mer. Alice är en av många som fått olika sortes stöd i hennes process för att häst- och stallverksamhet ska erbjudas även till personer med funktionsnedsättning.

210825 - Alice SR Kronoberg P4_809.jpg.png
Demokratibyrå med stöd och hjälp i påverkansarbeten

Frågor kring funktionsnedsättning kommer ofta långt ner på beslutsfattares agendor. Här ville vi göra en skillnad genom att ge stöd till personer som har en idé, en hjärtefråga, något de vill kämpa för. Inom ramen för demokratibyrå kan vi vägleda kring påverkansarbete, tillsätta redaktionellt stöd, hjälpa till att slipa fram en idé, utbilda i hur det demokratiska systemet fungerar med myndigheter, politiker, tjänstepersoner, påverkansmetoder som media, skrivelser, medborgarförslag, dialogmöten med mera. Lukas är en som vi gav stöd till vad det gäller hans idé om att det borde finnas en spontanitetspool av personer, att anlita när assistanstimmarna är slut.

220311 - Debattartikel JPG del 1_978.jpg.png
220311 - Debattartikel JPG del 2_968.jpg.png
Donationer och stöd till personer med funktionsnedsättning

I vårt arbete möter vi ibland personer som verkligen behöver något, men där det begränsas av den egna privatekonomin. Det kan handa om att betala en medlems- eller deltagaravgift, en bussbiljett, en biobiljett för att kunna vara med i ett socialt sammanhang. Det kan också handla om något mindre och enkelt hjälpmedel som behövs. Ibland kan det också handla om att någon inte har pengar till mat för dagen, ha trasiga kläder eller saknar någon utrustning för att kunna vara med och volontärsarbeta. I den här typen av situationer kan vi bidra med ekonomiska medel.

bottom of page