top of page

Aktivitetshus

Den 11 juni 2015 köpte Funkibator ihop med ett par andra föreningar en 1 150 kvm stor industrifastighet på Infanterigatan 10. En sexårig resa för att få ett egenägt hus var äntligen i hamn! Genast påbörjades ett arbete med att skapa ett helt unikt aktivitetshus för Växjö och Kronobergs län. Det handlade om djur, natur, media, kultur, träffpunkter, arbetsmarknad, fysisk aktivitet, sociala affärsidéer, verkstäder, dator-LAN, radio, TV och mycket mer.

Under de närmsta åren kommer det pågå ett förfinat arbete för att fylla huset med innehåll. Under de närmsta 5-10 åren kommer det samtidigt pågå ett parallellt arbete med att bygga ut huset till dess fulla möjliga storlek om 6 000 kvm. Vi pratar här som ett 100 Mkr-projekt som vi nu tar stegvis framåt.

Fastighet(1).jpg

På banken, dagen för fastighetsköpet FÖRE.

På banken, dagen för fastighetsköpet EFTER.

För att ro våra ambitioner och visioner i hamn så behöver vi ett stort stöd och uppslutning från privatpersoner, företag och myndigheter. Det behövs mycket resurser i olika former exempelvis kunskap, material, tid och ekonomi.  All hjälp, stor som liten tas tacksamt emot!

Framför oss har vi en enormt häftig satsning som kommer ge en otrolig plattform för ideell och social verksamhet i Växjö med omnejd. Danmark må ha världens mest tillgängliga hus (utanför Köpenhamn) men vi ska åtminstone ha Sveriges mest upplevelsebaserade aktivitets- och kreativitetshus för personer med funktionsnedsättning.

Inspirationsbilder

Rent konkret inbjuder vi nu alla som vill att bli en del av den här satsningen. Privatpersoner kan komma med och engagera sig så mycket som önskas. Näringslivet kan understödja hela satsningen eller vissa specifika verksamhetsdelar. Vi arbetar med något som heter privat inlåning, vilket innebär är en form, där flera personer går in med mindre inlånade belopp där summan ihop möjliggör nya utvecklingssteg.

Presentationsfilm om aktivitetshuset

bottom of page