top of page

Funkibators historia

Allt började med Pia Hammargren som kom till Nätverket SIP 2007/2008. Pia hade arbetat med olika sorters engagemang och frågor kring funktionsnedsättning hela sitt liv och hade många idéer med sig. Innan dess hade Nätverket SIP inte arbetat med dessa frågorna allt.

Det började med några mindre uppdrag men efter något år eller två så blev en Arvsfondsansökan beviljad som handlade om att arbeta med utvecklingsfrågor inom funktionsnedsättning. Den ansökan var en reaktion på att några personer tyckte att funktionsnedsättningsrörelsen hade stagnerat, arbetade på samma sätt och med för lite samarbete och för mycket revirtänkande. Idén med arvsfondsansökan var att istället arbeta framåt, annorlunda, experimenterande och innovativt. Det blev startskottet på Funkibator.

Inom Funkibator kan de mest oväntade sakerna hända.

Inom Funkibator kan de mest oväntade sakerna hända.

1,5 år in i projektet så insåg de som arbetade med verksamheten att det fanns mycket potential och att allt behövde en plattform efter projektet. Funkibator ideell förening bildades. Projektet tog slut men det gjorde inte Funkibator förening. Den plattformen gav nu möjligheter för mycket ny verksamhet att växa fram och fler och fler engagerade personer hittade till Funkibator.

Internationella frågor växte fram, likaså arbetsmarknad, fritid och utbildning. Föreningen fokuserade på att höja livskvalitén för personer med funktionsnedsättning och då fick man greppa alla tänkbara olika "livsfrågor". Funkibators inriktning blev mer och mer tydligt inriktad mot utvecklingsfrågor, entreprenörskap, innovationer ihop med funktionsnedsättning. Inom den arenan fanns det väldigt få som arbetade samtidigt som behovet var enormt.

Funkibator har nu blivit en lokal/regional förening som arbetar för en nationell etablering.

bottom of page