top of page

Recensioner, recensionsexemplar, donationer

Vi är ett litet förlag som arbetar med socialt förtecken. Vi själva arrangerar olika insamlingskampanjer, söker fondmedel och tar emot donationer. Vi får många förfrågningar från personer på sociala medier som önskar uppmärksamma och recensera våra böcker. I de fallen kan vi skicka ut digitala e-böcker. Vi är mycket sparsamma med att skänka eller skicka ut fysika böcker och andra produkter. Det kostar mer i frakt och kostnad än vad det ger tillbaka. Undantag gör vi för officiella medlems, branch- eller yrkestidningar.

bottom of page