top of page

Återkoppling kring ditt bidrag till  Funkibator med märkningen "UKRAINA"

I februari 2022 startade Ryssland sitt invasionskrig mot Ukraina. En hel värld följde chockat vad som hände. Vi följde de fasansfulla nyheterna och hade svårt att ta till oss om vad som faktiskt hände. Vi kände att det är livets slump om vilka vi är och var vi bor med tankar som "...det kunde varit jag som drabbats...".

Funkibator ideell förening, gjorde en snabb omställning när kriget var ett faktum. Vi tog ett beslut om att hjälpa till ideellt så långt vi kunde och förmådde utifrån de förutsättningarna vi hade. Vår ordinarie verksamhet blev ställd på paus helt och delvis under den här perioden. Det var flera som slöt upp ideellt både inom och utanför vår förening.

Vi gick då ut, för första gången i Funkibators historia om att faktiskt göra en bred penningainsamling för att kunna hjälpa personer som kom hit från ett pågående krig i sitt hemland, där de hade med sig bristfälliga hjälpmedel som gått sönder eller som helt saknade delar. Några saknade även helt nödvändiga hjälpmedel för att klara av toalettbesök, personlig hygien eller förbrukningsmaterial för att ta sig igenom en vardag som redan var hårt prövad, som exempelvis inkontinensskydd. 

Tack för ditt bidrag!

 

Ditt bidrag har varit en avgörande skillnad för individer, ukrainska flyktingar med funktionsnedsättning under året. Det har möjliggjort att vi kunnat hjälpa till med reparation av rullstolar/hjälpmedel, hjälpmedel kring den personliga hygienen, inkontinensskydd och myndighetsärende.

Vi har kunnat följa individer som flyttats runt från region till region från en dag till en annan i Sverige i skuggan av snabba beslut från Migrationsverket. (I somras gjordes dock en ändring i det här systemet, så det är inte riktigt på det sättet längre. Vill ni ha uppdatering så berättar vi gärna mer.).

Ditt bidrag har varit en avgörande skillnad för individer, ukrainska flyktingar med funktionsnedsättning under året. Det har möjliggjort att vi kunnat hjälpa till med reparation av rullstolar/hjälpmedel, hjälpmedel kring den personliga hygienen, inkontinensskydd och myndighetsärende.

Vi har kunnat följa individer som flyttats runt från region till region från en dag till en annan i Sverige i skuggan av snabba beslut från Migrationsverket. (I somras gjordes dock en ändring i det här systemet, så det är inte riktigt på det sättet längre. Vill ni ha uppdatering så berättar vi gärna mer.).

Funkibator har arbetat och arbetar med individen i centrum

 

Det finns flera aktörer både inom civilsamhället och inom myndigheterna som hjälper till, men var och en av dessa arbetar bara med olika avgränsade delar inom en individs behov. Och mycket hamnar mellan stolarna för dessa individer när man inte förstår språket, kulturen och strukturen. Det är oftast här vi har gjort och gör en enorm skillnad. Vi går även direkt in i konkreta situationer också för att rätta till, förklara för båda parter.

 

Funkibator ideell förening är idag den enda aktören som arbetar med en helhetssyn för ukrainska flyktingar med funktionsnedsättning i Sverige.

Vad händer nu med Funkibators satsning kring ukrainare med funktionsnedsättning i Sverige?

 

Flyktingvågen från Ukraina har nu övergått från den akuta fasen till en mer hanterbar situation där vårt samhällsstöd på flera håll har hunnit i kapp. Däremot så saknas fortfarande rättigheter kring vård, hjälpmedel och andra stöd som är nödvändiga för att klara en vardag för en person som kommit hit via massflyktingdirektivet. 
 

Vi finns fortfarande kvar som ett stöd. Det är något som vi arbetar med varje dag. Skillnaden är att nu har vi skapat ett "Ukraina-team" hos oss som samlat på sig kunskap och erfarenhet, och som arbetar med dessa frågor för att hjälpa individer att komma framåt i sin vardag. 

Nyheter

Vår ordinarie verksamhet som fick stå på paus har så sakteliga startat upp igen, men även här kommer det märkas under lång tid framöver att vi fått ny kunskap och nya nätverk. Redan i början av årskiftet så kommer våra barnböcker, via Funkibator förlag, finnas på ukrainska via ljud- och e-böcker. Dessa kommer att hittas via olika förskoleplattformar, bibliotek och skolor. Ett arbete som möjliggjorts via ytterligare stöd från personer som du. 

En stor del är också att matcha personer till personer. Exempelvis vill någon igång och köra rullstol och samtidigt lära känna svenskar, en annan har hund och söker promenadkompis, en tredje gillar hantverk och vill dela med sig av sin kunskap. Alla dessa personer finns utspridda i hela Sverige, därför går också våra frågor långt utanför vår egen stad så vi hjälper till att hitta andra personer, svenskar och/eller ukrainare, andra föreningar, andra aktiviteter etc.

Vi hoppas även inkludera fler ukrainare in i Funkibator, kanske blir det aktiviteter på plats i vårt aktivitetshus eller möten via digitala plattformar. Men startsträckan är lång då de har en enorm oro över nära och kära som är kvar i Ukraina, samtidigt som de försöker hitta en vardag i ett land de inte visste fanns innan kriget bröt ut. Och det är viktigt att hjälps åt så det blir balans. För individen är det viktigt att inte bara ta emot hjälp. Det är också viktigt att komma med och skapa förändringar till något bättre.

 

Än en gång ett stort varmt tack för att du varit med och gjort skillnad via ditt stöd!


För dig som vill veta mer kring hur vi använder våra bidrag, hur vi märker upp och följer upp pengar och resurser så de hamnar rätt så berättar jag gärna mer om hur vi går tillväga tillsammans med vårt ekonomi och juridikteam.
 
Pia Hammargren
Ordförande, Funkibator ideell förening


Om du vill hjälpa oss mer, så bli gärna medlem! Vi behöver medlemmar för att visa att vi har många som tycker om det vi gör och för att skapa förändring. Ju fler vi är, ju mer kan vi göra: https://www.funkibator.se/bli-medlem.html

bottom of page